× Ankieta zadowolenia Klienta. Dla najlepszych nagrody Wypełnij
O firmie
Systemy zarządzania jakością

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. od 2003 roku posiada wdrożony 
i utrzymany Zintegrowany System Zarządzania

 

Obejmujący System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Zakres ZSZJiŚ obejmuje:

  • odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, selektywnie 
 zebranych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości,
  • transport odpadów,
  • mechaniczne mycie czyszczenie i dezynfekcja pionów zsypowych,
  • mechaniczne zamiatanie placów, ulic i hal produkcyjnych,
  • czynności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • asenizację.

 

W Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. opracowano i wdrożono ZSZJiŚ w celu lepszego zaspakajania potrzeb swoich klientów, efektywniejszego zarządzania firmą oraz poprawy oddziaływania na środowisko naturalne.

Zarząd spółki zaangażowany jest w rozwój i doskonalenie ZSZJiŚ oraz zapewnia na bieżąco odpowiednie zasoby i środki niezbędne dla właściwego funkcjonowania, utrzymania i weryfikacji wdrożonego Systemu. Systemem objęte są wszystkie działania na terenie bazy Niedźwiady 38.

 

Za jakość wykonywanych usług odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. 
Każdy pracownik zobowiązany jest do solidnego i skutecznego działania 
na rzecz ciągłego doskonalenia jakości

 

     

 

 

i

Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-30-387
Regon: 250029837BDO: 000005697

i

Biuro Obsługi Klienta

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 22 96
tel. 62 767 23 30
fax 62 767 44 74
e-mail: biuro@eko.kalisz.pl

i

Szybki kontakt

62 764 22 96

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 - 16.00