× Ankieta zadowolenia Klienta. Dla najlepszych nagrody Wypełnij
O firmie
Polityka jakości

Podstawowym celem Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. jest połączenie wzrostu obrotów z jednoczesnym utrzymaniem dodatnich wyników finansowych w każdym roku obrachunkowym, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z możliwie jak najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Wdrożenie tak pojętej polityki nakłada w sposób zdecydowany konieczność pokazania i dokumentowania zdolności do zaspakajania oczekiwań naszych klientów, spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Wszyscy pracownicy w Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. mają świadomość, że jakość naszych usług jest podstawowym warunkiem osiągnięcia postawionych celów i zapewnienia rozwoju.

Inicjatywa jaką podjęliśmy opiera się na:

  • ciągłym doskonaleniu naszych usług,
  • włączeniu wszystkich pracowników w realizację ustanowionej polityki.

 

Nasza codzienna postawa jest zainspirowana następującymi zasadami:

  • precyzyjnym określeniu co ma być wykonane,
  • dobrym wykonaniu tego, co było zaplanowane,
  • mierzeniu i ciągłym upewnianiu się, że wszystko przebiega zgodnie z wymaganiami i przyjętymi procedurami, i że nasze procedury nadążają za ewolucją potrzeb klientów.

Mając pełną świadomość wpływu na środowisko wynikającą z prowadzonej działalności, zobowiązujemy się do:

 

  • ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

  • ochrona gleby

  • ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery

  • racjonalnego użytkowania surowców, materiałów, energii i wody

  • stałego przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i wymagań środowiskowych w zakresie aspektów środowiskowych naszej działalności

 

 

Wspólnicy określili powyższą politykę w zakresie jakości i ochrony środowiska i zapewniają, że jest ona powiązana z oczekiwaniami i potrzebami klientów jak również z celami działania firmy. Polityka jest rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach, a jednocześnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

 

i

Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-30-387
Regon: 250029837BDO: 000005697

i

Biuro Obsługi Klienta

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 22 96
tel. 62 767 23 30
fax 62 767 44 74
e-mail: biuro@eko.kalisz.pl

i

Szybki kontakt

62 764 22 96

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 - 16.00