× Ankieta zadowolenia Klienta. Dla najlepszych nagrody Wypełnij
Aktualności
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo!
 
W dniu 20 lipca 2018 r. doszło do uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1592 z późn. zm.). Art. 14 ustawy nałożył na posiadaczy odpadów, którzy dysponują zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwoleniem na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, obowiązek złożenia w terminie do dnia 5 marca 2020 r. wniosku o zmianę decyzji. Wniosek winien zawierać informacje wymienione w art. 14 ust. 1 oraz załączniki wymienione w ust. 2. Sankcją za niedopełnienie tego obowiązku jest wygaśnięcie dotychczasowej decyzji, co wynika z treści art. 14 ust. 4. P.O.M. EKO Sp. z o.o. oświadcza, że wypełniło ustawowy obowiązek i złożyło wniosek o zmianę decyzji w terminie wynikającym z ustawy nowelizującej oraz zawierający niezbędne informacje i załączniki. Marszałek Województwa Wielkopolskiego poświadczył ten fakt w zaświadczeniu z dnia 28 lutego 2020 r.
 
Z poważaniem,
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

i

Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-30-387
Regon: 250029837BDO: 000005697

i

Biuro Obsługi Klienta

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 22 96
tel. 62 767 23 30
fax 62 767 44 74
e-mail: biuro@eko.kalisz.pl

i

Szybki kontakt

62 764 22 96

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 - 16.00