× Ankieta zadowolenia Klienta. Dla najlepszych nagrody Wypełnij
Aktualności
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO członkiem Izby Branży Komunalnej

Izba Branży Komunalnej została powołania w czerwcu 2021 r. jako kontynuatorka działań Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami - ogólnopolskiej organizacji założonej w maju 2004 roku, zrzeszającej polskich pracodawców szeroko pojętej gospodarki komunalnej. Doświadczenia kilkunastu lat działania skłoniły do powołania IBK, by móc działać jeszcze skuteczniej i być liderem wśród organizacji reprezentujących firmy z naszej branży.

IBK jest organizacją samorządną i niezależną w działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Wśród członków naszej Izby są Pracodawcy reprezentujący rozmaite formy prawne, tj. działalność gospodarcza osób fizycznych, zakłady budżetowe, spółki prawa handlowego, a nawet spółdzielnie pracy.

Misją Izby jest ochrona praw i reprezentowanie interesów polskich pracodawców. IBK jako kontynuatorka działań Związku skutecznie wykorzystuje uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce. Członkowie IBK oraz eksperci z Rady Programowej opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego. Pracodawcy poprzez zaangażowanie w działalność Izby mają większy wpływ na kształtowanie przepisów i politycznych decyzji dotyczących działalności gospodarczej w Polsce oraz zyskują ochronę, wsparcie i pomoc organizacji, która działając w imieniu dużej grupy jest skuteczniejsza.

Działalność Izby można sklasyfikować następująco:

  • Interwencyjna/ochronna – Izba interweniuje w sprawach obrony interesów przedsiębiorców, w szczególności przed działaniami dyskryminującymi ze strony administracji samorządowej lub w innych przypadkach np. nieuczciwej konkurencji.
  • Informacyjna – Izba jest dla swoich Członków źródłem informacji o bieżących działaniach legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami i dziedzin ustawodawstwa, które są w kręgu zainteresowania przedsiębiorców oraz informacji z branży. Izba wysyła do swoich członków codzienny serwis informacyjny.
  • Ekspercka (doradcza) - eksperci Izby opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów pracodawców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.
    Działalność publicystyczna – publikacje w prasie branżowej i ogólnopolskiej.

Link do strony internetowej Izby Branży Komunalnej: https://www.ibk.net.pl/      

  

i

Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-30-387
Regon: 250029837BDO: 000005697

i

Biuro Obsługi Klienta

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 22 96
tel. 62 767 23 30
fax 62 767 44 74
e-mail: biuro@eko.kalisz.pl

i

Szybki kontakt

62 764 22 96

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 - 16.00